Privacy- en cookiebeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Rottiné – Marine Engineering verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze pagina zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-01-2019.
Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Rottiné – Marine Engineering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Rottiné – Marine Engineering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rottiné – Marine Engineering verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

 • Voor- en achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • IP adres.
 • E-mailadres.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Nieuwsbrief abonnees

 • E-mailadres.
 • IP adres.

Website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rottine.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren

Rottiné – Marine Engineering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om waartoe wij verplicht worden volgens de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rottiné – Marine Engineering neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

Nieuwsbrief

Rottiné – Marine Engineering biedt een nieuwsbrief aan waarmee klanten en geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen Rottiné – Marine Engineering. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees met expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.
JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kan niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze zijn noodzakelijk voor interactie of het opslaan van voorkeuren, zoals het instellen van je privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of je hiervoor te waarschuwen, maar sommige functionaliteiten van de site werken dan niet meer. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Functionele en Analytische cookies

Rottiné – Marine Engineering gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.
Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Visual Website Optimizer

We testen onze website voortdurend om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook daadwerkelijke verbeteringen zijn. Hiervoor maken we gebruik van de mogelijkheden zoals A/B testen en bezoekersanalyses van Visual Website Optimizer.
Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacybeleid van Visual Website Optimizer.

Advertentie of tracking cookies

Google/YouTube en Facebook:
Rottiné – Marine Engineering gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden, en voor het tonen van ‘embedded content’ zoals YouTube video’s. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. Daardoor weten wij in welke van onze berichten je geïnteresseerd bent en je later Facebook-berichten en -advertenties te kunnen laten zien over onderwerpen die je interessant vindt. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen. Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Rottiné – Marine Engineering krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel en tracking cookies vragen we je vooraf uitdrukkelijk om toestemming te geven, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacyverklaringen van Facebook en Google van toepassing. Rottiné – Marine Engineering heeft daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rottine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Rottiné – Marine Engineering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt mij ook bereiken via:
Website: www.rottine.nl
Telefoonnummer: 0642582374
Adres: Rederijkershoeve 53, 7326 TH Apeldoorn.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Rottiné – Marine Engineering neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Met Rottiné in zee?

Benieuwd hoe uw projecten nu of de volgende keer boven water blijven? Stuur een e-mail via het contactformulier of bel met 06 42582374

Contact opnemen

Beste bezoeker,

Na een jaren lange nauwe samenwerking tussen Rottiné Marine Engineering (voorheen Waterline-Design) en Stalker Marine, hebben we besloten onze krachten te bundelen. Gedurende deze periode hebben we een groei mogen doormaken, niet alleen in aantal opdrachten, maar ook in focus. Het was tijd voor een nieuwe stap in onze samenwerking. Afgelopen maanden is er dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen en het vormgeven van ons nieuwe bedrijf. Deze website zal binnenkort worden aangepast waarin onze expertises en manier van werken beter naar de oppervlakte zullen komen. Deze vernieuwing is ook terug te vinden in de bedrijfsnaam. Vanaf nu zullen de namen Rottiné Marine Engineering en Stalker Marine namelijk naar de bodem zinken en plaats maken voor:

Reav & rottiné

Met deze verandering zullen wij nog beter in staat zijn u te bedienen. Aan onze werkwijzes verandert uiteraard niets!

Nadat de website is aangepast zullen we regelmatig onze kennis en visie op het gebied van Engineering, Process Development, Efficiency en Consultancy gaan delen in een blog en via de vernieuwde kanalen op Facebook, en LinkedIn.

Dear visitor,

After years of close collaboration between Rottiné Marine Engineering (formerly Waterline-Design) and Stalker Marine, we have decided to join forces. During this period we have experienced growth, not only in the number of assignments, but also in focus. It was time for a new step in our collaboration. In recent months, we have worked hard to prepare and shape our new company. This website will be updated shortly in which our expertise and working methods will come to the surface better. This renewal can also be found in the company name. From now on the names Rottiné Marine Engineering and Stalker Marine will sink to the bottom and make way for:

Reav & rottiné

With this change we will be able to serve you even better. Of course, nothing changes in our method!

After the website has been adjusted, we will regularly share our knowledge and vision in the field of Engineering, Process Development, Efficiency and Consultancy in a blog and via the renewed channels on Facebook and LinkedIn.