Modeling

Problemen oplossen

Een ontwerper is geen engineer en daarom help ik met liefde om praktische zaken in een ontwerp aan het licht te brengen, die anders verder in het proces voor problemen kunnen zorgen.
Door vanuit ervaring bij een scheepsbouwkundig architectenbureau in Sneek en een zeiljachtenbouwer in Vollenhove te weten hoe de bouw in de praktijk loopt, (en wat daar aan engineering voor nodig is), worden toekomstige problemen zonder moeite opgespoord en ontstaan passende oplossingen die het ontwerp niet aantasten. Laat de beste ideeën te water en ze zinken, maar ik maak ideeën werkelijkheid door middel van modeling. Ik zet deze ontwerpen om in een 3D-vorm die klopt.

De waarde die ik lever, zit in de talloze mogelijkheden en de creatieve vrijheid die ik geef. Van vloeiende tot opzettelijk scherpe vormen; eindeloze mogelijkheden en keer op keer de beste oplossing.
Deze 3D-modellen van mij kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt worden, zoals:

  • Visualisaties en rekenwerkzaamheden aan het begin van een project;
  • Het genereren van doorsneden voor bijvoorbeeld constructieplannen;
  • Bepalen en visueel maken van de juiste bouwmethode en -volgorde.

(Er)varen

De beste stuurlui staan aan wal, zeker, maar soms worden ontwerpen gemaakt op vorm, niet op functie. Hierbij onstaan er bij de realisatie problemen. Door jaren lange ervaring en een praktische blik signaleer en handel ik die af in een vroeg stadium. Denk bijvoorbeeld aan surfaces die niet stroken of netjes aansluiten.
Ik verhelp het door het model, of delen er van, opnieuw uit te stroken, waardoor ook het maken van uitslagen en bijbehorende vormmallen uiteindelijk goed verloopt.

Rottiné – Marine Engineering – Ik ben zeer ervaren in het vervaardigen en uitstroken van 3D-Surface modellen. Deze zijn tegelijkertijd geschikt voor visualisaties als voor productiedoeleinden zoals het maken van uitslagen met vormmallen. Bij veel andere bedrijven is dit niet het geval en zit er tussen deze 2 processen, die ieder een ander doel dienen, grote verschillen in de manier van opbouwen van de surfaces welke direct gevolgen kunnen hebben voor de gevormde uitslagen.

Met Rottiné in zee?

Benieuwd hoe uw projecten nu of de volgende keer boven water blijven? Stuur een e-mail via het contactformulier of bel met 06 42582374

Contact opnemen

Beste bezoeker,

Na een jaren lange nauwe samenwerking tussen Rottiné Marine Engineering (voorheen Waterline-Design) en Stalker Marine, hebben we besloten onze krachten te bundelen. Gedurende deze periode hebben we een groei mogen doormaken, niet alleen in aantal opdrachten, maar ook in focus. Het was tijd voor een nieuwe stap in onze samenwerking. Afgelopen maanden is er dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen en het vormgeven van ons nieuwe bedrijf. Deze website zal binnenkort worden aangepast waarin onze expertises en manier van werken beter naar de oppervlakte zullen komen. Deze vernieuwing is ook terug te vinden in de bedrijfsnaam. Vanaf nu zullen de namen Rottiné Marine Engineering en Stalker Marine namelijk naar de bodem zinken en plaats maken voor:

Reav & rottiné

Met deze verandering zullen wij nog beter in staat zijn u te bedienen. Aan onze werkwijzes verandert uiteraard niets!

Nadat de website is aangepast zullen we regelmatig onze kennis en visie op het gebied van Engineering, Process Development, Efficiency en Consultancy gaan delen in een blog en via de vernieuwde kanalen op Facebook, en LinkedIn.

Dear visitor,

After years of close collaboration between Rottiné Marine Engineering (formerly Waterline-Design) and Stalker Marine, we have decided to join forces. During this period we have experienced growth, not only in the number of assignments, but also in focus. It was time for a new step in our collaboration. In recent months, we have worked hard to prepare and shape our new company. This website will be updated shortly in which our expertise and working methods will come to the surface better. This renewal can also be found in the company name. From now on the names Rottiné Marine Engineering and Stalker Marine will sink to the bottom and make way for:

Reav & rottiné

With this change we will be able to serve you even better. Of course, nothing changes in our method!

After the website has been adjusted, we will regularly share our knowledge and vision in the field of Engineering, Process Development, Efficiency and Consultancy in a blog and via the renewed channels on Facebook and LinkedIn.