Engineering

Een fundament om mee te bouwen

Op maat gemaakt; niet alleen de pakketten die ik lever, maar ook de diensten stemmen wij volledig op elkaar af met Marine Engineering. Want elk project verschilt en iedere persoon werkt anders, maar iedereen wil zekerheid. Dat lever ik door verwachtingen te bespreken en samen een solide basis voor een zorgeloze relatie te leggen. Ik werk de projecten volledig uit in 3D met behulp van o.a. Rhino3D en ShipConstructor.

Andere bouw- en kunstwerken

Voor het realiseren van bouwwerken zoals stalen bruggen of complex gevormde kunstwerken kun je ook bij mij terecht. Meer info hierover vindt je bij Blog&Nieuws.

Grote engineering projecten,… geen probleem

Ook voor grotere projecten draai ik mijn hand niet om. Om dezelfde kwaliteit en een acceptable doorlooptijd van de werkzaamheden te waarborgen, maak ik gebruik van mijn netwerk, waarin ik al lang samenwerk met een vaste groep, door mij gekozen collega’s. Al vele grote projecten heb ik afgelopen jaren met hen afgerond en naar tevredenheid opgeleverd. Ik kan door mijn ruime ervaring, vaak de volgende dag al, een passende offerte en planning sturen.

Hieronder een greep uit de diensten die geleverd kunnen worden:

Modelleren:

 • Het creëren van gestrookte 3D-surface modellen geschikt voor visualisatie én productie. De mogelijkheden en doelen van deze 3D-Surface modellen worden verder uitgelegd en beschreven bij modeling.
 • Het digitaliseren van oude lijnenplannen in moderne 3D surface modellen die geschikt zijn om verder te gebruiken bij het invullen en uitwerken van detailengineering.

2D Tekeningen:

 • Het verzorgen van een algemeen plan. Dit is een 2 dimensionale presentatie van een idee, schets, ontwerp, waarin de basiskarakteristieken worden weergegeven. Wij kunnen aan de hand van een schets en eventuele basisgegevens een algemeen plan maken, welke gebruikt kan worden als presentatie-/ verkoopmateriaal.
 • Het uitwerken van ideeën en wensen van de klant tot een volledig ontwerp.

Bouwpakketten:

 • Het maken van 2D- of 3D-bouwpaketten. Dit kan in een vrij simpele vorm, geschikt voor kleinere projecten, tot zeer uitgebreid waarin ook logistieke stromen op de werkvloer worden meegenomen om uiteindelijk ook zoveel mogelijk tijdwinst op te leveren. Meer hierover bij Consulting.
 • Een duidelijk coderingssysteem voor alle onderdelen.
 • Het vervaardigen van huiduitslagen eventueel met bijbehorende vormmallen.

Productietekeningen:

 • Overzichten van langs- en dwarsconstructie met coderingen per onderdeel.
 • 3D-samenstellingen met stuklijsten voor de assemblage van de sectie of het schip. Hierin kan een vooraf afgesproken bouwvolgorde of bouwmethode verwerkt worden.
 • Profielnestingen. Profielen worden dan per soort, zo voordelig mogelijk, in vooraf afgesproken profiellengtes ingedeeld om afval te besparen.
 • Plaatonderdelen genest in platen voor de snij- of freesmachine. Dit gebeurt zo voordelig mogelijk om hier ook weer afval te besparen.
 • Materiaallijsten van platen en profielen voor bestellingen.
 • Afkortlijsten voor de werkvoorbereiding.

3D “As Built” modellen:

FEM ondersteuning:

 • Het creëren van 3D modellen direct geschikt voor FEM (Finite Element Analysis) analyse.

Ondersteuning:

 • Het verzorgen van de nodige versterking/ondersteuning op de tekenkamer of afdeling engineering.

Ik maak gebruik van moderne 3D software bij het uitvoeren van detail engineering. In combinatie met heldere en duidelijke communicatie zal ik een klantspecifiek bouwpakket leveren waarmee een werf direct aan de slag kan.

Ik ga voor kwaliteit en efficiëntie. Ik ben een perfectionist maar weet door mijn ruime ervaring en inzicht, zowel theoretisch als praktisch, tot hoe ver ik moet gaan voor het beoogde resultaat. Deze balans weet ik altijd te vinden door tijdens gesprekken goed te luisteren en ook de juiste vragen te stellen. Dit is de reden waarom ik mijzelf een gezonde perfectionist mag noemen.

Rottiné – Marine Engineering is een onderneming die zich kenmerkt door met groot enthousiasme te streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en efficiëntie bij het uitvoeren van alle werkzaamheden. Mijn uitgangspunt is het leveren van een zo goed en duidelijk mogelijk bouwpakket aan mijn opdrachtgevers, waarbij ik ook rekening houd met werfspecifieke bouwmethoden en detaillering.

Met Rottiné in zee?

Benieuwd hoe uw projecten nu of de volgende keer boven water blijven? Stuur een e-mail via het contactformulier of bel met 06 42582374

Contact opnemen

Beste bezoeker,

Na een jaren lange nauwe samenwerking tussen Rottiné Marine Engineering (voorheen Waterline-Design) en Stalker Marine, hebben we besloten onze krachten te bundelen. Gedurende deze periode hebben we een groei mogen doormaken, niet alleen in aantal opdrachten, maar ook in focus. Het was tijd voor een nieuwe stap in onze samenwerking. Afgelopen maanden is er dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen en het vormgeven van ons nieuwe bedrijf. Deze website zal binnenkort worden aangepast waarin onze expertises en manier van werken beter naar de oppervlakte zullen komen. Deze vernieuwing is ook terug te vinden in de bedrijfsnaam. Vanaf nu zullen de namen Rottiné Marine Engineering en Stalker Marine namelijk naar de bodem zinken en plaats maken voor:

Reav & rottiné

Met deze verandering zullen wij nog beter in staat zijn u te bedienen. Aan onze werkwijzes verandert uiteraard niets!

Nadat de website is aangepast zullen we regelmatig onze kennis en visie op het gebied van Engineering, Process Development, Efficiency en Consultancy gaan delen in een blog en via de vernieuwde kanalen op Facebook, en LinkedIn.

Dear visitor,

After years of close collaboration between Rottiné Marine Engineering (formerly Waterline-Design) and Stalker Marine, we have decided to join forces. During this period we have experienced growth, not only in the number of assignments, but also in focus. It was time for a new step in our collaboration. In recent months, we have worked hard to prepare and shape our new company. This website will be updated shortly in which our expertise and working methods will come to the surface better. This renewal can also be found in the company name. From now on the names Rottiné Marine Engineering and Stalker Marine will sink to the bottom and make way for:

Reav & rottiné

With this change we will be able to serve you even better. Of course, nothing changes in our method!

After the website has been adjusted, we will regularly share our knowledge and vision in the field of Engineering, Process Development, Efficiency and Consultancy in a blog and via the renewed channels on Facebook and LinkedIn.