Consultancy

Geen plan overboord

Iedereen werkt op eigen wijze en bij bouwprojecten komen bovendien veel logistieke stromen kijken. Ik heb vanuit jaren ervaring en toewijding methoden ontwikkeld die leiden tot winst voor zowel klant als producent. Van een vlottere bouwtijd tot kostenbesparing. Consultancy door obstakels vroeg te tackelen en alle partijen op elkaar af te stemmen. Hierdoor gaat er bij mij geen plan overboord.

Wie niet horen wil…

Ik luister. Door mijn theoretische en praktische ervaring bij scheepsbouwkundige architectenbureau’s en jacht- en scheepswerven is aan het licht gekomen dat er niet zoiets bestaat als ‘het beter weten’. Het verschil zit in luisteren, naar wensen en eisen, maar ook naar de inbreng van elke partij. Zo voeg ik precies dat toe wat benodigd is en worden projecten sneller en beter afgerond.

Wil je ontdekken hoe je volgende project nog een tandje scherper kan, of hoe ik je gegarandeerd uren kan helpen besparen? Laat mij jou helpen.

Kies Rottiné – Marine Engineering voor:

  • Het beoordelen van de ontvangen 3D-informatie of modellen. Is het direct bruikbaar voor productie of niet.
  • Het samen doorlichten van het gehele bouwproces en op zoek gaan naar de punten waar nog verbetering mogelijk is.
  • Het introduceren en ook begeleiden van vernieuwende bouwstrategieën.
  • Het vervaardigen van een gestrookt 3D-surface model geschikt voor visualisatie én productie.
  • Het creëren van een 3D-constructief model geschikt voor FEM-calculaties.
  • Het verzorgen van de nodige versterking/ondersteuning in de tekenkamer of bij engineering.

Behoefte aan consultancy? Neem gerust contact op om te bespreken hoe ik kan helpen.

Rottiné – Marine Engineering – Ik deel graag mijn 25 jaar ervaring met collega’s. Vele bekende bedrijven maken al jarenlang gebruik van mijn kennis en expertise. Schroom niet en neem contact met mij op voor vragen over de mogelijkheden.

Met Rottiné in zee?

Benieuwd hoe uw projecten nu of de volgende keer boven water blijven? Stuur een e-mail via het contactformulier of bel met 06 42582374

Contact opnemen

Beste bezoeker,

Na een jaren lange nauwe samenwerking tussen Rottiné Marine Engineering (voorheen Waterline-Design) en Stalker Marine, hebben we besloten onze krachten te bundelen. Gedurende deze periode hebben we een groei mogen doormaken, niet alleen in aantal opdrachten, maar ook in focus. Het was tijd voor een nieuwe stap in onze samenwerking. Afgelopen maanden is er dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen en het vormgeven van ons nieuwe bedrijf. Deze website zal binnenkort worden aangepast waarin onze expertises en manier van werken beter naar de oppervlakte zullen komen. Deze vernieuwing is ook terug te vinden in de bedrijfsnaam. Vanaf nu zullen de namen Rottiné Marine Engineering en Stalker Marine namelijk naar de bodem zinken en plaats maken voor:

Reav & rottiné

Met deze verandering zullen wij nog beter in staat zijn u te bedienen. Aan onze werkwijzes verandert uiteraard niets!

Nadat de website is aangepast zullen we regelmatig onze kennis en visie op het gebied van Engineering, Process Development, Efficiency en Consultancy gaan delen in een blog en via de vernieuwde kanalen op Facebook, en LinkedIn.

Dear visitor,

After years of close collaboration between Rottiné Marine Engineering (formerly Waterline-Design) and Stalker Marine, we have decided to join forces. During this period we have experienced growth, not only in the number of assignments, but also in focus. It was time for a new step in our collaboration. In recent months, we have worked hard to prepare and shape our new company. This website will be updated shortly in which our expertise and working methods will come to the surface better. This renewal can also be found in the company name. From now on the names Rottiné Marine Engineering and Stalker Marine will sink to the bottom and make way for:

Reav & rottiné

With this change we will be able to serve you even better. Of course, nothing changes in our method!

After the website has been adjusted, we will regularly share our knowledge and vision in the field of Engineering, Process Development, Efficiency and Consultancy in a blog and via the renewed channels on Facebook and LinkedIn.